[Thắc mắc] Mua bộ máy ảnh, ưu tiên ngân sách cho thân máy hay ống kính?Nếu mua một bộ máy ảnh với nhu cầu phổ thông thì nên ưu tiên ngân sách cho máy ảnh hay ống kính?

Với nhiều người, ngân sách có hạn, chuẩn bị sắm một bộ máy ảnh, sẽ hỏi thăm bạn bè đã đi trước, những máy ảnh gia tư vấn, hoặc lên mạng lục tung hết các thông tin giới thiệu, trên tay, đánh giá, so sánh về cái máy ảnh đó. Rồi họ sẽ cân đối ngân sách để đưa ra quyết định mua đúng cái máy đó hay là lên tý xuống tý… Xong cái máy! Giờ đến cái ống kính, tiếp tục hỏi thăm và lục tung trên mạng, sẽ…

[Thắc mắc] Mua bộ máy ảnh, ưu tiên ngân sách cho thân máy hay ống kính?Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *